Uchwała nr 40/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Energetyka Wodorowa, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. (2022-03-30)