Uchwała nr 35/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla  dra hab. inż. Piotra Kijanki. (2022-03-30)