Uchwała nr 26/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie. (2022-03-02)