Uchwała nr 24/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Narzędzia informatyczne w inżynierii górniczej” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. (2022-03-02)