Uchwała nr 17/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 111/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2022-03-02)