Uchwała nr 14/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Metallurgical Engineering, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2022-03-02)