Uchwała nr 12/2021 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Technologie Przemysłu 4,0, o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym wspólnie na WO oraz WEAIiIB (2022-03-02)