Uchwała nr 8/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Czestochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie (2022-02-02)