Uchwała nr 3/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych (2022-02-02)