Uchwała nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2021 rok (2022-02-02)