Uchwała nr 85/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 105/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego, wydawanego w AGH (2021-09-29)