Uchwała nr 78/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do  wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa mgr inż. Markowi Dareckiemu. (2021-06-30)