Uchwała nr 66/2021 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli akademickich za 2020 rok. (2021-06-30)