Uchwała nr 62/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 kwietnia 2021 r. (2021-05-26)