Uchwała nr 57/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego z późn. zm. (2021-05-26)