Uchwała nr 53/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24 marca 2021 r. (2021-04-28)