Uchwała nr 29/2021 wyrażająca stanowisko w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Zaawansowane Materiały Inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2021-03-24)