Uchwała nr 27/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej dla prof. dra hab. inż. Andrzeja Bogdana Jajszczyka (2021-03-24)