Uchwała nr 24/2021 Senatu AGH z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra hab. inż. Wojciecha Tabisia (2021-03-24)