Uchwała nr 16/2021 wyrażająca stanowisko w sprawie wniosku złożonego przez dr. hab. inż. Marka Miśkowicza o umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. (2021-03-03)