Uchwała nr 13/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich”  prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2021-03-03)