Uchwała nr 12/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku studiów Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce, o profilu ogólnoakademickim na WFiIS (2021-03-03)