Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2020 rok. (2021-01-20)