Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2019 rok. (2021-01-20)