Uchwała nr 213/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2020-10-28)