Uchwała nr 212/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2020-10-28)