Uchwała nr 209/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2020-10-28)