Uchwała nr 207/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2020-10-28)