Uchwała nr 204/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2020-10-28)