Uchwała nr 203/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2020-10-28)