Uchwała nr 201/2020 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres kadencji 2020-2024. (2020-10-28)