Uchwała nr 200/2020 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych na okres kadencji 2020-2024. (2020-10-28)