Uchwała nr 195/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela AGH do Rady Programowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinie ”inżynieria materiałowa”. (2020-09-30)