Uchwała nr 188/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z działalności Uczelni w 2019 r. (2020-07-08)