Uchwała nr 185/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 146/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2020-06-26)