Uchwała nr 180/2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także konkursów ogólnopolskich w 2024 r. (2020-06-26)