Uchwała nr 172/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni. (2020-06-19)