Uchwała nr 171/2020 w sprawie uzupełnienia składu pierwszej Rady Uczelni. (2020-06-19)