Uchwała nr 167/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Analiza i prognozowanie trendów” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. (2020-05-29)