Uchwała nr 161/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i Inżynierii Środowiska” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2020-05-29)