Uchwała nr 159/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Rozproszone źródła i magazyny energii- klastry energii” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2020-05-29)