Uchwała nr 157/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. (2020-05-29)