Uchwała nr 154/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 74/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku „Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa. (2020-05-29)