Uchwała nr 146/2020 Senatu AGH z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa — kandydata na Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na kadencję 2020-2024. (2020-05-15)