Uchwała nr 142/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Matematyka finansowa: inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem” prowadzonych przez Wydział Matematyki Stosowanej. (2020-05-08)