Uchwała nr 139/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Fizyka z elementami informatyki” prowadzonych przez Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2020-05-08)