Uchwała nr 132/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria jakości oprogramowania” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. Pełny tekst uchwały w załączeniu. (2020-05-08)