Uchwała nr 130/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. (2020-05-08)