Uchwała nr 127/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie przedsiębiorstwem” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. (2020-05-08)