Uchwała nr 123/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Transport gazu i energetyka gazowa” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. (2020-05-08)